בניין קרדיולוגיה, מרת"א


המזמין: מרת"א, עמותת ידידי ביה"ח

אדריכלים: רמי זיס וערד שרון

שטח בנוי: 50,000 מ"ר

תיאור הפרוייקט: מבנה המתנשא לגובה של 7 קומות, לרבות בי"ח חירום שבחלקו בשגרה משמש כחניון, מחלקות אשפוז, מרכז לרפואה מיוחדת, מחלקות טיפול נמרץ לב, נוירולוגיה, טיפול לב, קרדיולוגיה ועוד.

< חזרה לרשימה