הרחבת כנסת ישראל


המזמין: כנסת ישראל

אדריכלים: נחום מלצר וגיא איגרא

שטח בנוי: 48,000 מ"ר

משך העבודה: 2003-2008

תיאור הפרוייקט: הכנת תחרות פומבית לבחירת האדריכל, תכנון מוקדם והכנת מכרז תכנון ביצוע, מימון ואחזקה (P.F.I), בדיקת ההצעות וקביעת הזוכה, אישור התכנון והתאמתו לדרישות החוזה, פיקוח צמוד מטעם הכנסת על הביצוע, בקרת איכות והתאמת הביצוע לדרישות החוזה, ליווי שוטף. 
< חזרה לרשימה