סמינר הקיבוצים, תל אביב


המזמין: סמינר הקיבוצים תל אביב

אדריכלים: קימל אשכולות

שטח בנוי: 35,000 מ"ר

משך העבודה: 2011 – עד היום

תיאור הפרויקט: מכללה חדשה, פיתוח ובנייה מעל חניון תת"ק הכולל מבני חינוך, משרדים ואודיטוריומים.

< חזרה לרשימה