קריה מחוזית חיפה


המזמין: משרד האוצר

אדריכל: אמר-קוריאל

שטח:  מ"ר 26,000 + 2,000 מ"ר חניון תת קרקעי

משך העבודה: 1999-2002

תיאור הפרוקיט: מבנה המרכז בתוכו משרדי ממשלהשונים הנותנים שירותים לתושבי המחוז. המבנה כולל שטחי משרדים, שטחי קבלת קהל ושירותים לעובדים כמו מטבח, חדר אוכל, בית כנסת, חדרי הדרכה, חדר כושר ופעילות.

< חזרה לרשימה