בית חולים שערי צדק


המזמין: בית חולים שערי צדק

אדריכל: צביקה רובינשטיין

שטח:
כ- 800 מ"ר

משך העבודה: 2004-2007

תיאור הפרויקט: בניית מיון חדש, חלל כניסה לבית חולים ופונקציות רפואיות אחרות. 
< חזרה לרשימה