בית שמש שכונה ה'המזמין: משרד הבינוי והשיכון

אדריכל: ארי כהן, קולקר-אפשטיין

שטח: 2,500 דונם

משך העבודה: 
2014 - 2021

תיאור הפרויקט: 
תכנון וביצוע תשתיות ל 6,000 יח"ד. כולל פיתוח מלא של השכונה: כבישים, שצ"פים, מדרכות ומוסדות ציבור.

< חזרה לרשימה