הרחבת קיבוץ נגבה 267/02/6 מתאר מפורטת


מזמין: 
רמ"י

אדריכל: גולדנברג-בוכמן

שטח: כ- 116 דונם

שימושים: מגורים
< חזרה לרשימה