משרד החקלאות


המזמין: משרד האוצר

אדריכל: 
אריאל מייזליץ

שטח: 
17,000 מ"ר

משך העבודה: 
1995-1998

תיאור הפרויקט:
מבנה ממוקם בקריה החקלאית בראשל"צ ומשמש כמבנה ראשי של משרד החקלאות בו יושב השר ומטהו.

< חזרה לרשימה