ג'נרי 1


המזמין: משרד האוצר

אדריכל: 
מלצר-אגרא

שטח: 
36,000 מ"ר

משך העבודה: 
1998-2002

תיאור הפרויקט: 
המבנה ממוקם בקרית הממשלה בירושלים ומשמש כמשרד ראשי של משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד התיירות ונציבות המס, בו יושבים השרים ומטותיהם.

< חזרה לרשימה