מוזיאון בית התפוצות


המזמין:

אדריכל:
מלמד-מינץ

שטח:
4,500 מ"ר

משך העבודה:
2016 - 2020

תיאור הפרויקט:
הקמת מוזיאון העם היהודי בבנין בית התפוצות שבמתחם אוניברסיטת תל אביב. התאמת המבנה ומערכותיו לקליטה של תצוגה עדכנית ועכשוית, תוך מתן מענה הולם בכל הקשור למערכות, תקנים, הנגשה, בטיחות וכו'.

< חזרה לרשימה