מרכז אנרגיה


המזמין: משרד האוצר

אדריכל: קינן-פילצר

שטח: 
7,700 מ"ר + 1,800 מ"ר חניון

משך העבודה: 
1999-2001

תיאור הפרויקט: 
מבנה אשר בקומתיו העליונות הינו מבנה משרדים לכל דבר (כ- 4500 מ"ר). בחלקו התת קרקעי מהווה מרכז אנרגיה המספק חשמל במתח גבוה, מים קרים ומים חמים לצרכי מ"א ותחנת גנרציה במתח גבוהה לגיבוי. המרכז מזין את המבנים השונים קרית הממשלה: משרד החוץ, מבנה ג'נרי 1, ג'נרי 2 והמשרדים שבמבנה עצמו.

< חזרה לרשימה