קרית הממשלה, רמלה


המזמין: משרד האוצר

אדריכל: צבי גבאי

שטח: 12,000 מ"ר

משך העבודה: 1997-2000

תיאור הפרויקט: מבנה המאכלס את משרדי הממשלה השונים הנותנים שירותים למחוז מרכז.
< חזרה לרשימה