IDC, בית ספר אדלסון ליזמות


המזמין: המרכז הבינתחומי הרצליה (IDC)

אדריכלים: דן פרייס ודויד רובינס

שטח בנוי: כ- 4,000 מ"ר

משך העבודה: 2013-2015

תיאור הפרוייקט: הקמה של מבנה בן 4 קומות, המבנה כולל אודיטוריום, מעבדות וחניון תת-קרקעי.

< חזרה לרשימה