כביש 6


המזמין: חברת כביש חוצה ישראל

משך העבודה: 2006 - 2009

תיאור הפרויקט: ניהול הביצוע ופיקוח על עבודות הסלילה של כביש חוצה ישראל קטע 19/20 (מחלף שורק – בית קמה).

< חזרה לרשימה