הרחבת טרמינל 3, נתב"ג


המזמין: רשות שדות התעופה

אדריכלים: אירית כוכבי אדריכלים

שטח בנוי: 55,000 מ"ר

משך העבודה: 2012 - 2017

תיאור הפרוייקט: ניהול התכנון והביצוע להרחבת טרמינל 3

< חזרה לרשימה