קרית ספר


המזמין: קרית ספר דיור מודיעין בע"מ

אדריכל: מאיר בוכמן

שטח: כ- 1500 דונם

משך העבודה: 1990 – עד היום

תיאור הפרויקט: הקמת עיר חרדית באזור מודיעין משלב היזום ועד האיכלוס. היקף הפרויקט כ- 8,000 יח"ד,  הפרויקט כולל הובלה ואישור תב"עות, תשתיות על, תשתיות ציבוריות, פיתוח, מבנה מגורים , מבני ציבור ומסחר.

< חזרה לרשימה