מקב"ת ינוב הצ 135/1/2


מזמין: רמ"י

אדריכל:
אבנר ישר אדריכלים

שטח: 
כ-450 דונם

שימושים: 
מגורים, מבנה ציבור, מסחר, קנטרי ושטחים ירוקים
< חזרה לרשימה