גדרה מזרח


המזמין: משרד הבינוי והשיכון

אדריכל: יצחק חלפון

שטח: 406 דונם

משך עבודה: 2014 עד היום

תיאור הפרויקט: הרחבה טבעית של היישוב באזור דרום מזרחי, הפרויקט כולל הקמה של

1,139 יח"ד בבניה רוויה, 142 יח"ד בבניה צמודת קרקע ומסחר בשטח של 1,630 מ"ר.

< חזרה לרשימה