מתקן הסינון הארצי


המזמין:
מקורות חברת מים לישראל

שטח בנוי: 25,000

משך העבודה:
2001 - 2008

תיאור הפרוייקט: הקמת מפעל מרכזי לסינון מי מוביל ארצי, פרויקט בשיטת תכנון-ביצוע (Turn Key).

< חזרה לרשימה